ALXAN

"Alı xan" ad birləşməsinin ixtisar forması.
ALƏMŞAH
ALXANƏ

Digər lüğətlərdə