ALƏMGİR

aləmi əhatə edən, dünyanı tutan, dünyagir.
ALƏMƏ
ALƏMŞAH

Digər lüğətlərdə