ALANƏR

iri, böyük dağ; dəvə; böyük kişi.
ALAN
ALAR