ALAN

meydan, sahə, düz sahə, ovalıq, düzənlik, alıcı; zəbt edən.
ALAXAN
ALANƏR

Digər lüğətlərdə