ALİMŞAH

bax: Alim və Şah; elmli, bilikli şah.
ALİMƏ
ALİŞAN