ALNAĞI

bax: Əli və Nağı; Əli kimi saf, təmiz.
ALMƏRDAN
ALOV