ALOV

al (qırmızı) ov (od); qırmızı od; məşəl; yanğın.
ALNAĞI
ALP

Digər lüğətlərdə