ARANDA TUTDAN, DAĞDA QURUTDAN OLMAQ

hər şeydən məhrum olmaq, maddi itkiyə məruz qalmaq; ~ əli çıxmaq.

ARANA-DAĞA GETMƏK
ARANI AÇMAQ