ARXALIQ

Yaxası düyməli, beli büzməli (və ya büzməsiz) üst paltar. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Baxdı ki, bu atlı əynində çuxa, ayağında başmaq, qanovuz arxalığın üstündən də belində tirmə şal olan enlikürək, qarnı yoğun bir kişidi. (“Durna teli”) (İ.A.,B.A.)

ARĞUN
ARI

Digər lüğətlərdə