AVARXAN

Avar xanı, milliyyətcə avar olan xan.
AVAR
AVAZ