aviasiya

Hava məkanından insanın hava gəmisi vasitəsilə istifadə etməsinə və bunun üçün lazımi şəraitin yaradılmasına yönəldilən fəaliyyət və təsisatlar məcmusu

avalçı
aviasiya hadisəsi

Digər lüğətlərdə