AVQUST1

İmperator Avqustun adı ilə bağlıdır, iyul və avqust bir-birinin ardınca gəlsə də, hər biri 31 gündən ibarətdir. Səbəbi: iyul Yuli Sezarın adı ilə bağlıdır və 31 gündür, Avqust cənabları da fevralın bir gününü kəsib avqust ayına calayır ki, Yulidən geri qalmasın. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

E.ə. I əsrdə Roma Aralıq dənizi ətrafında bütün torpaqları öz nəzarətinə götürmüşdü. Xarici düşmənlər imperiyanın ərazilərinə qəsd etməyə cürət eləmirdilər. Amma Roma dövlətinin daxilində tez-tez vətəndaş müharibələri baş verir, bu üzdən də hərc-mərclik hökm sürürdü.

E.ə. 44-cü ildə bir neçə respublikaçı Romanın vahid hökmdarına çevrilmiş Yuli Sezara qarşı sui-qəsd təşkil etdi. Yenidən vətəndaş müharibəsi alovlandı və sonda hakimiyyət Sezarın bacısı nəvəsi Oktavianın əlinə keçdi və vətəndaş müharibəsi, nəhayət ki, başa çatdı.

Oktavian Roma imperiyasının əsasını qoydu. E.ə. 27-ci ildə qədirbilən romalılar Oktaviana yeni ad verdilər. Onu Avqust adlandırmağa başladılar, yəni avqurlar tərəfindən xeyir-duası verilmiş. Avqurlar gələcəkdən xəbər verməyi bacardıqları üçün bu ad uğurlu və xoşbəxt ad  hesab olunurdu. Məhz bu adı ilə Oktavian insanların yaddaşında qaldı.

Avqust vaxtilə Yuli Sezarın düşündüyü bir çox islahatları gerçəkləşdirdi; məsələn, o, Sezar tərəfindən təklif olunan və hər dörd ildən bir, ildə 365 yox, 366 günün olmasını nəzərdə tutan, uzun il adlandırılan təqvim islahatını həyata keçirdi. O vaxtdan da Oktavianın anadan olduğu sekstili ayını onun şərəfinə avqust adlandırmağa başladılar. (Ayzek Azimov. Sözlərin tarixi)

AVAZIMAQ
AVLAQ
OBASTAN VİKİ
Güclü Avqust
Güclü Avqust (12 may 1670[…], Drezden – 1 fevral 1733[…], Varşava) — 7 may 1694-cü ildən Saksoniya kürfürstü, 1697-ci il sentyabrın 15-dən (17 iyun 1697-ci ildə kral elan edilmişdir) 1704-cü il fevralın 16-dək (1-ci dəfə, əslində, 24 sentyabr 1706-cı ilə qədər) Polşa Kralı və Litvanın böyük knyazı. 1694-cü ildən I Fridrix Avqust adı altında, 1697-ci ildən isə II Avqust adı ilə Saksoniyanın kürfürstü kimi hökm sürmüşdür. Polşa taxtını tutmaq üçün protestant Avqust 1697-ci il iyunun 1-də katolikliyi qəbul etdi. Onun daxili islahatlar və kral hakimiyyətini gücləndirmək cəhdləri uğursuzluqla nəticələndi, eyni zamanda Rusiya imperiyasına bölgədə öz təsirini artırmağa imkan verdi. İsveçə qarşı Şimal Müharibəsində (1700-1721) I Pyotrun müttəfiqi olmuşdur. Onun hakimiyyəti Polşanın milli rifahının və onun sakinlərinin döyüşkən ruhunun süqutu dövrü idi. II Avqustun dövründə Polşa ordusu 80.000-dən 18.000-ə endirilmiş və biri milli, digəri isə xarici qoşunlardan ibarət olmaqla iki hissəyə bölünmüşdür.
III Avqust
Saksoniyalı III Avqust (pol. August III Sas; 17 oktyabr 1696[…], Drezden – 5 oktyabr 1763[…], Drezden) — 1734–1763-cü illərdə hakimiyyətdə olmuş Reç Pospolita kralı və Saksoniya kürfürstü. II Avqustun ölümündən sonra şlyaxtanın əksəriyyəti Leşşinskini taxt-taca seçdi, lakin zadəganların bir hissəsi təkcə Avstriya və Rusiyanın Leşşinski taxtına buraxılmaması ilə bağlı bəyanatlarına deyil, həm də rus silahlı qüvvələrinə arxalanaraq Avqustu kral elan etdilər. Tam titulu belədir: "Allahın lütfü və xalqın iradəsi ilə Polşa kralı, Litva, Rus, Pruss, Mazov, Jemayt, Kiyev, Volın, Podolsk, Podlyaş, İnflyant, Smolensk, Severski, Çerniqov böyük knyazı, həmçinin irsi hersoq və sakson kürfürstü". Anası Kristian Bayreuth tərəfindən protestantizm ruhunda böyüdülən yeganə qanuni oğlu və Güclü Augustun varisi olmuşdur. 1712-ci ildə Almaniya, Fransa və İtaliyada etdiyi səyahət zamanı o, gizli şəkildə Boloniyada katolikliyi qəbul etdi, baxmayaraq ki, o, yalnız 1717-ci ildə Saksoniyada özünün tərəfdarı olduğunu açıq şəkildə etiraf etdi. Ehtimal ki, bu qərara onun Polşa tacı və Avstriya şahzadəsi ilə evlənməsi ilə bağlı fikirləri təsir edib. 1733-cü ildə atasının ölümündən sonra XV Lüdovikin Stanislav Leşçinskini yenidən Polşa taxtına yüksəltmək üçün göstərdiyi səylərə baxmayaraq, o, Polşa əyanlarının bir hissəsi tərəfindən kral elan edildi, lakin rəsmi olaraq yalnız Varşavada kral kimi tanındı. 1736-cı ildə Polşa irsi uğrunda müharibə bitdikdən sonra, atası kimi siyasi qabiliyyətlərinə malik olmasa da, o, dəbdəbə və sənətə olan həvəsini ondan miras aldı, ondan nümunə götürərək parlaq bir həyət saxladı və Drezden Qalereyasından və digər məşhur muzeylərdən rəsmlərin alınmasına külli miqdarda pul xərclədi. habelə məhkəmə kapellasının saxlanmasına dair.
Oktavian Avqust
Sezar Avqust (23 sentyabr e.ə. 63, Roma – 19 avqust 14) — Oktavian olaraq tanınan, e.ə. 27 — eramızın 14-cü ilinə qədər hakimiyyətdə olan ilk Roma imperatoru. Roma Prinsipatının (Roma imperiyasının ilk mərhələsi) qurucusu olması onun insanlıq tarixinin ən təsir gücünə malik başçılarından biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Avqustun hakimiyyəti Pax Romana adlanan dinclik dövrünün başlanğıcını qoydu. İmperiyanın ərazisini genişləndirmək uğrunda sərhədlərdə davam edən işğallara və 4 fərqli imperator tərəfindən idarə olunması ilə nəticələnən bir illik vətəndaş müharibəsinə baxmayaraq, romalılar iki əsrdən çox genişmiqyaslı münaqişələrdən uzaq qaldı. Əsl adı Qay Oktavi olan Avqust pleybeylərin ekvit qoluna mənsub köklü və varlı bir ailədə dünyaya göz açdı. Anasının dayısı Qay Yuli Sezar e.ə. 44-cü ildə qətlə yetirildi və Sezarın vəsiyyətinə əsasən, Avqust onun oğulluğu və varisi elan olundu; beləcə, Sezarın adı, mal-mülkü və legionları ona miras qaldı. Avqust, Mark Antoni və Markus Lepid Sezarın qatillərini məğlub etmək üçün İkinci Triumvirat qurdular.
Romul Avqust
Romul Avqust (Ravenna) — Sonuncu Qərbi Roma imperatoru. 476-cı ildə qot kralı Odoakr tərəfindən hakimiyətdən salınmışdır.
İmperator Avqust
Sezar Avqust (23 sentyabr e.ə. 63, Roma – 19 avqust 14) — Oktavian olaraq tanınan, e.ə. 27 — eramızın 14-cü ilinə qədər hakimiyyətdə olan ilk Roma imperatoru. Roma Prinsipatının (Roma imperiyasının ilk mərhələsi) qurucusu olması onun insanlıq tarixinin ən təsir gücünə malik başçılarından biri kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirdi. Avqustun hakimiyyəti Pax Romana adlanan dinclik dövrünün başlanğıcını qoydu. İmperiyanın ərazisini genişləndirmək uğrunda sərhədlərdə davam edən işğallara və 4 fərqli imperator tərəfindən idarə olunması ilə nəticələnən bir illik vətəndaş müharibəsinə baxmayaraq, romalılar iki əsrdən çox genişmiqyaslı münaqişələrdən uzaq qaldı. Əsl adı Qay Oktavi olan Avqust pleybeylərin ekvit qoluna mənsub köklü və varlı bir ailədə dünyaya göz açdı. Anasının dayısı Qay Yuli Sezar e.ə. 44-cü ildə qətlə yetirildi və Sezarın vəsiyyətinə əsasən, Avqust onun oğulluğu və varisi elan olundu; beləcə, Sezarın adı, mal-mülkü və legionları ona miras qaldı. Avqust, Mark Antoni və Markus Lepid Sezarın qatillərini məğlub etmək üçün İkinci Triumvirat qurdular.
Avqust
Avqust — Qriqori təqviminin 8-ci ayı. 31 gündən ibarətdir Əvvəllər bu ay "seks stili." adlanıb (latın dilindəki lat. Sextilis — "altıncı" sözündən) və 29 gündən ibarət olub. Yuli Sezar Roma təqvimində islahatlar aparan zaman e.ə. 45-ci ildə daha iki günü bu aya əlavə edib və bununla da ona indiki görkəmini verib. Avqust ayı öz adını Roma imperatoru Oktavian Avqustdan alıb. Roma senatı e.ə. 8-ci ildə imperatorun həyatında xüsusilə xoşbəxt dövrü təşkil edən bu aya onun adını verib. Makrobinin sitat gətirdiyi Senatus consultum-a görə Oktavian bir neçə möhtəşəm qələbəsi, o cümlədən Misirin fəth olunması bu aya təsadüf etdiyinə görə onu öz ayı seçib. Bu cür şərəfə bundan əvvəl senat Yuli Sezarı layiq bilib və onun adına uyğun olaraq "kvintili" (latın dilindəki lat.
11 avqust
11 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 223-cü günü. (uzun ildə 224-cü) Bu tarixdə ilin sonuna 142 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 29 iyul tarixinə uyğun gəlir. 1473 — Ağqoyunlular və Osmanlı imperiyası arasında Otluqbeli döyüşü baş vermişdir. 1920 — RSFSR və Latviya arasında Riqa sülh müqaviləsi imzalanmışdır. 1932 — Belarusda Belovejskaya Puşça Milli Parkı yaranmışdır. 1960 — Çad Fransadan müstəqilliyini elan edib. 2012 — İranın Şərqi Azərbaycan ostanında zəlzələlər baş vermişdir. 2008 — Pekində keçən 2008 Yay Olimpiya Oyunlarında cüdoçu Elnur Məmmədli qızıl medal qazanıb. 2012 — Londonda keçən 2012 Yay Olimpiya Oyunlarında güləşçilər Şərif Şərifov və Toğrul Əsgərov qızıl medal qazanıb.
12 avqust
12 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 224-cü günü. (uzun ildə 225-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 141 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 30 iyul tarixinə uyğun gəlir. 1121 — Gürcüstan çarlığı və Böyük Səlcuq imperiyası arasında Didqori döyüşü baş vermişdir. 1883 — Sonuncu kvaqqa Hollandiyanın Amsterdam şəhərindəki Natura Artis Maqistra zooparkında ölüb. 1981 — IBM PC buraxılmışdır. 2008 — Pekində keçən 2008 Yay Olimpiya Oyunlarında güləçi Rövşən Bayramov gümüş medal qazanıb. 2012 — Londonda keçən 2012 Yay Olimpiya Oyunlarında güləşçi Xetaq Qazyumov bürünc medal qazanıb. 2018 — Azərbaycan, İran, Qazaxıstan, Rusiya və Türkmənistan arasında Xəzər Dənizinin Hüquqi Statusu Haqqında Konvensiya imzalanmışdır.
13 avqust
13 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 225-ci günü. (uzun ildə 226-cı) Bu tarixdə ilin sonuna 140 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 31 iyul tarixinə uyğun gəlir. 1895 — ABŞ və İspaniya arasında İspan-ABŞ müharibəsi bitmişdir. 1960 — Mərkəzi Afrika Respublikası Fransadan müstəqilliyini elan edib. 1961 — Soyuq müharibə: Şərqi Almaniya sakinlərinin Qərbə qaçmaq cəhdlərinin qarşısını almaq üçün, Berlinin şərq və qərb sektorları arasındakı sərhədi bağlayır və Berlin divarının tikintisi başlanır. 2004 — XXVIII Yay Olimpiya Oyunları Afinada keçirilib.
14 avqust
14 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 226-cı günü. (uzun ildə 227-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 139 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 1 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1920 — VII Yay Olimpiya Oyunları Antverpendə keçirilib. 1947 — Pakistan Britaniya imperiyasından müstəqillik qazanıb. 2008 — Pekində keçən 2008 Yay Olimpiya Oyunlarında cüdoçu Mövlud Mirəliyev bürünc medal qazanıb.
15 avqust
15 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 227-ci günü. (uzun ildə 228-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 138 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 2 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1960 — Konqo Respublikası (Brazzavil) Fransadan müstəqilliyini qazanıb. 1992 — Azərbaycan manatı dövriyyəyə buraxılmışdır. 1994 — Azərbaycan və Sinqapur arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. 2016 — Rio-de-Janeyroda keçən 2016 Yay Olimpiya Oyunlarında güləşçi Sabah Şəriəti bürünc medal qazanıb.
19 avqust
19 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 231-ci günü. (uzun ildə 232-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 134 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 6 avqust tarixinə uyğun gəlir. 2004 — Google Inc NASDAQ-da ilkin kütləvi təklifini həyata keçirib. 1995 — Azərbaycan və Uqanda arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. 2004 — Afinada keçən 2004 Yay Olimpiya Oyunlarında stend atıcıcı Zemfira Meftahətdinova bürünc medal qazanıb. 2016 — Rio-de-Janeyroda keçən 2016 Yay Olimpiya Oyunlarında taekvonduçu Milad Beygi və güləşçilər Cəbrayıl Həsənov və Hacı Əliyev bürünc medal qazanıb. 1596 — Elizabet Stüart, Bohemiya kraliçası 1631 — Con Drayden, İngiltərə şairi 1848 — Qüstav Kaybott, Fransa boyakarı 1878 — Vladimir Adoratski, Rusiya inqilabçısı 1881 — Corce Enesku, Rumıniya bəstəkarı 1883 — Koko Şanel, Fransa modelyeri 1889 — Artur Veyli, İngiltərə şərqşünası 1912 — Mirvarid Dilbazi, Azərbaycan şairəsi 1946 — Bill Klinton, ABŞ prezidenti 1969 Metyu Perri, ABŞ və Kanada aktyoru Nate Dogg, ABŞ müğənnisi 1970 — Hidayət Rüstəmov, Azərbaycan hərbçisi, Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı 1996 — Vitali Skakun, Ukrayna hərbçisi E.ə.
1 avqust
1 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 213-cü günü. (uzun ildə 214-cü) Bu tarixdə ilin sonuna 152 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 19 iyul tarixinə uyğun gəlir. 1834 — Böyük Britaniyada köləlik ləğv olunub. 1876 — Kolorado ABŞ-nin 38-ci ştatı olub. 1936 — Adolf Hitler Berlin şəhərində 1936 Yay Olimpiya Oyunlarını açmışdır. 1980 — Viqdis Finboqadouttir İslandiyanın prezidenti olur və dünyanın ilk demokratik yolla seçilmiş qadın prezidenti olmuşdur. 1981 — ABŞ-də MTV musiqi kanalı təsis edilib. 2021 — ABŞ milli futbol komandası KONKAKAF Qızıl Kubokunu qazanıb. 1996 — Atlantada keçən 1996 Yay Olimpiya Oyunlarında güləşçi Namiq Abdullayev gümüş medal qazanıb.
20 avqust
20 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 232-ci günü. (uzun ildə 233-cü) Bu tarixdə ilin sonuna 133 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 7 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1940 — Mexikoda sürgündə olan Sovet inqilabçısı Lev Trotski Ramon Merkader tərəfindən buz baltası ilə ölümcül yaralanıb. Trotski ertəsi gün öldü. 1988 — İran-İraq müharibəsi: Təxminən səkkiz illik müharibədən sonra atəşkəs razılaşdırılıb. 1993 — Norveçdə gizli danışıqların raundlarından sonra Oslo anlaşması imzalanıb və ardınca gələn ay Vaşinqtonda açıq mərasim keçirilib. 2016 — Rio-de-Janeyroda keçən 2016 Yay Olimpiya Oyunlarında taekvonduçu Radik İsayev qızıl, güləşçi Şərif Şərifov isə bürünc medal qazanıb.
21 avqust
21 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 233-cü günü. (uzun ildə 234-cü) Bu tarixdə ilin sonuna 132 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 8 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1911 — "Mona Liza" Luvrun əməkdaşı Vinçenso Perucia tərəfindən oğurlanıb. 1959 — Havay ABŞ-nin 50-ci ştatı olub. 1991 — Latviya 1940-cı ildən Sovet İttifaqı tərəfindən işğal edildikdən sonra tam müstəqilliyini bərpa etdiyini bəyan edib. 1997 — Azərbaycan və Serbiya arasında diplomatik əlaqələr qurulmuşdur. 2008 — Pekində keçən 2008 Yay Olimpiya Oyunlarında güləşçi Xetaq Qazyumov bürünc medal qazanıb. 2016 — Rio-de-Janeyroda keçən 2016 Yay Olimpiya Oyunlarında boksçu Lorenso Sotomayor və güləşçilər Xetaq Qazyumov və Toğrul Əsgərov gümüş medal qazanıb.
22 avqust
22 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 234-cü günü. (uzun ildə 235-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 131 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 9 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1902 — ABŞ-nin Detroyt şəhərində Cadillac avtomobil şirkəti təsis edilib. 1962 — OAS Fransa prezidenti Şarl de Qolla sui-qəsd cəhdi edib. 1909 — Qars kanoner qayığı dənizə salınmışdır. 2008 — Pekində keçən 2008 Yay Olimpiya Oyunlarında boksçu Şahin İmranov bürünc medal qazanıb.
23 avqust
23 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 235-ci günü. (uzun ildə 236-cı) Bu tarixdə ilin sonuna 130 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 10 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1939 — Üçüncü Reyx və SSRİ arasında Molotov-Ribbentrop paktı imzalanmışdır. 1990 — Ermənistan Sovet İttifaqından müstəqilliyini elan edib. 1514 — Çaldıran düzündə Səfəvilər və Osmanlılar arasında Çaldıran döyüşü baş vermişdir. 1993 — Qarabağ müharibəsi: Ermənistan Silahlı Qüvvələri Füzuli və Cəbrayıl rayonunu işğal edirlər.
24 avqust
24 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 236-cı günü. (uzun ildə 237-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 129 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 11 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1572 — Fransada dini müharibələri dövrünün Varfolomey gecəsində katoliklər hugenotlara qarşı qırğın törədiblər. 1949 — NATO təsis olunub. 1991 — Ukrayna özünü Sovet İttifaqından müstəqil elan edib. 2006 — Beynəlxalq Astronomiya İttifaqı "planet" terminini yenidən müəyyənləşdirmişdir və Pluton cırtdan planet kateqoriyasına daxil edilmişdir.
25 avqust
25 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 237-ci günü. (uzun ildə 238-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 128 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 12 avqust tarixinə uyğun gəlir. 1609 – Qalileo Qaliley Venesiyaya ilk dəfə öz teleskopunu nümayiş etdirib 1758 — Yeddiillik müharibə: Prussiya kralı II. Frederik Rus ordusunu məğlub edib 1768 — Ceyms Kuk ilk səyahətinə başlayıb 1944 — İkinci Dünya müharibəsi: Paris Antihitler koalisiyası tərəfindən azad edilib. 1960 — XVII Yay Olimpiya Oyunları Romada keçirilib. 2012 — Voyacer 1 kosmik gəmisi ulduzlararası kosmosa daxil olub və bunu edən ilk süni obyekt olmuşdur. 2004 — Afinada keçən 2004 Yay Olimpiya Oyunlarında güləşçi Fərid Mansurov qızıl medal qazanıb.
7 avqust
7 avqust — Qriqorian təqvimində ilin 219-cu günü. (uzun ildə 220-ci) Bu tarixdə ilin sonuna 146 gün qalır. XX və XXI əsrdə Yuli təqvimi ilə 25 iyul tarixinə uyğun gəlir. 936 — I Ottonun taclanma mərasimi keçirilib. 1714 — Qanqut döyüşü: Rusiya Hərbi Dəniz Qüvvələrinin ilk mühüm qələbəsi 1960 — Kot-d'İvuar Fransadan müstəqilliyini qazanmışdır. 2004 — Yaponiya milli futbol komandası Asiya Kubokunu qazanıb. 2020 — Tokioda keçən 2020 Yay Olimpiya Oyunlarında güləçi Hacı Əliyev və karateçi İrina Zaretska gümüş, güləçsi Mariya Stadnik isə bürünc medal qazanıb.
Avqust Voss
Avqust Voss (latış. Augusts Voss‎;30 oktyabr 1916, Tümen vilayəti – 10 fevral 1994, Moskva) — Latviya Sovet partiya və dövlət xadimi. Kəndli ailəsində anadan olub. Tümen Müəllimlər İnstitutunu bitirdikdən sonra (1939) orta məktəbdə işləyib. 1940-cı ildən - Qırmızı Orduda. Böyük Vətən Müharibəsi illərində orduda siyasi işdə. 1945-ci ildə Latviya Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsində təlimatçı işləyib. 1945-1948-ci illərdə Sov.İKP MK yanında Ali Partiya Məktəbində oxuyub. 1949-cu ildə - Latviya Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin elm və universitetlər sektorunun müdiri, sonra P.Stuçka adına Latviya Universitetinin partiya təşkilatının katibi olub. 1950-1953-cü illərdə Sov.İKP MK yanında İctimai Elmlər Akademiyasının aspiranturasında təhsil almışdır.
Korla Avqust
Korla Avqust (alm. Karl August Katzer‎;3 dekabr 1822 – 19 may 1904) — Sorb bəstəkarı və peşəkar müəllim. Sorb himninin musiqinin müəllifidir. Uşaq ikən o, skripka, fortepiano və musiqi nəzəriyyəsini öyrənib. İlk təhsilini Budestecdə almışdır. 1839-cu ildə Bautzen pedaqoji məktəbində oxuyarkən Robert Şumanın dostu olan yerli orqan ifaçısı və bəstəkar K.E Goeringin tələbəsi idi. 1844-cü ildə yolda öz doğma folkloruna valeh olan sorb şairi və həvəskar musiqiçi Xandriy Seilerlə tanış olur. Seilerlə ilə əməkdaşlıq Korlanı Sorb mədəniyyətinə əsaslanan oratoriyalar yaratmağa ruhlandırdı. Kokorun musiqisində Romantik üslub Sorb folklorundan götürülmüş bütün zənginliklə Cozef Haydn musiqisinə xas olan klassik həllərlə birləşir. O, çox dar ifa aparatına malik olsa da, xalqının musiqi həyatında böyük rol oynamışdır.
Avqust (ad)
Avqust — kişi adı. Avqust Burnonvil — Danimarka balet artisti, xoreoqraf, pedaqoq. Henrix Avqust Qrisebax — Almaniya botaniki. Oktavian Avqust — Oktavian olaraq tanınan, e.ə. 27 — eramızın 14-cü ilinə qədər hakimiyyətdə olan ilk Roma imperatoru.
Avqust (dəqiqləşdirmə)
Avqust — Qriqori təqviminin 8-ci ayı. 31 gündən ibarətdir.
Avqust Taylor
Avqust Taylor (28 may 1991, Corciya) — amerikalı pornoaktrisa, model və camgirl. Avqust Taylor, ABŞ-nin Corciya ştatında aktyorlar Piter Edvard Taskiotti və Karen Novasiçin nikahının qızı, əsl adı Mişel Novasiç olan Avqust Taylor, çex, italyan və filippin əsilli ailədə anadan olub. Lauderdale, Florida da böyüyüb. 22 yaşında 2014-cü ilə qədər ictimaiyyətə açıqlanmayan ilk filmini lentə aldığı 2013-cü ilə qədər onun tərcümeyi-halından daha bir neçə məlumat məlumdur. Pornoqrafik aktrisa kimi, Evil Angel, Jules Jordan Video, Digital Sin, Elegant Angel, Pure Play Media, Bangbros, Wicked Pictures, Girlfriends Films, Devil's Film, Penthouse, Naughty America, Brazzers, Kink.com o New Sensations kimi aparıcı studiyalarda işləyib. Onu aktrisalar Ava Devine və Sybil Stallone ilə müqayisə edən oxşar xüsusiyyətləri ilə Brazzers üçün ilk anal seks səhnəsi 2015-ci ildə Ramón Nomar ilə lentə alınıb. İki il sonra aktrisa Criss Strokes saytında yerləşdirilən ilk ikiqat nüfuzunu qeyd edib. 2018-ci ildə ilin MILF artisti üçün Urban X Mükafatlarına namizəd olub. O, aktrisa kimi 130-dan çox filmdə rol alıb.
Azərbaycanda təkrar parlament seçkiləri (avqust 1998)
Azərbaycan–Ermənistan sərhəd toqquşması (avqust, 2022)
Qisas əməliyyatı və ya Antiterror əməliyyatları — 3 avqust 2022-ci ildə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağda qanunsuz erməni silahlı qüvvələrinə qarşı aparılan hərbi əməliyyat. 2020-ci ilin ikinci Qarabağ müharibəsinin yekunu olaraq kapitulyasiya aktı imzalandı. Bu akt qanunsuz erməni birləşmələrinin Qarabağdan çıxarılmasını nəzərdə tuturdu. Azərbaycan tərəfi dəfələrlə, Ermənistanın 10 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatla üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədiyini və qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin hələ də Azərbaycan ərazisindən çıxarılmadığını bəyan edib. Avqustun 1-də Artsax Müdafiə Ordusunun məlumatına görə, Azərbaycan qüvvələri Dağlıq Qarabağın şimalında və şimal-qərbində Artsax mövqelərinə hücuma keçib. Ermənistan departamentinin məlumatına görə, səhər saat 9-da Azərbaycan bölmələri Dağlıq Qarabağla təmas xətti boyunca hücuma cəhd edib. Bununla əlaqədar olaraq, Arayik Arutyunyan Müdafiə Ordusunun komandanı Kamo Vardanyan və hüquq-mühafizə orqanlarının digər nümayəndələri ilə təcili iclas keçirib. Dağlıq Qarabağın Müdafiə Ordusundan bildirilib ki, gün ərzində Ermənistan qoşunları Azərbaycanın təmas xəttini keçmək üçün bütün cəhdlərinin qarşısını alıb. Daha sonra Qarabağın deputatı Artur Arutyunyan “Azadlıq” radiosunun erməni xidmətinə bildirib ki, hərbi əməliyyatlar dayandırılıb. O, həmçinin bildirib ki, Azərbaycan ordusu Qarabağ ermənilərinin heç bir mövqeyini tutmayıb.
Ferdinand Avqust fon Ritqen
Ferdinand Avqust fon Ritqen (alm. Ferdinand August Maria Franz von Ritgen‎; 11 oktyabr 1787 – 14 aprel 1867, Gissen, Hessen) — alman ginekoloqu, botanik, mikoloq və zooloq. Ferdinand Avqust fon Ritqen 11 oktyabr (digər mənbələrə görə — 12) 1787-ci ildə Dorstendəki Vulfen bölgəsində İohann Filip Ritqen və Maria Luiza Darton ailəsində anadan olmuşdur. Gissen Universitetində həkim təhsili almışdır, 1808-ci ildə tibb elmləri doktoru dərəcəsi aldı və Varştaynda həkim kimi işə başlamışdır. 1814-cü ildə Ritqen, Gissen Universitetində tibb professoru oldu və ginekoloji müəllimliyi etdi. Daha sonra Giessen mamalıq klinikasının direktoru təyin edildi. Bundan əlavə, Ritqen Gemeinsame deutsche Zeitschrift für Geburtskunde, Monatsschrift für Geburtskunde und Frauenkrankheiten və Neue Zeitschrift für Geburtskunde jurnallarının redaktorlarından biri idi. 1815-ci ildə Ritqen, Alman tarixində ilk dəfə Yozef fon Zibold adlı qadına fəxri həkim adını verdi. 1823-cü ildə Ritqen özü Gissen Universitetində fəxri dərəcə Tibb Namizədi dərəcəsinə layiq görüldü. Ritqen daha sonra təqaüdə çıxdı və biologiya öyrənməyə başladı.
Frederik Avqust Abel
Frederik Avqust Abel (ing. Frederick Augustus Abel; 17 iyul 1827, London və ya Vulviç, Böyük London – 6 sentyabr 1902, London, Birləşmiş Krallıq) — İngiltərə kimyaçısı. Frederik Avqust Abel 17 iyul 1827-ci ildə Vulviçdə anadan olmuşdur. O, Kral Politexnik İnstitutunu bitirmişdir. 1862-ci ildə Vulviçdəki Britaniya Müharibə İdarəsinin kimyəvi laboratoriyasının direktoru kimi Abelə təhlükəsi səbəbindən bu yaxınlarda kontinental Avropanın bütün dövlətlərində rədd edilmiş piroksilinlə bağlı yeni hərtərəfli tədqiqatlar aparmaq tapşırılmışdır. Çox geniş proqram üzrə aparılan tədqiqatlar nəticəsində Abel bu maddənin xassələrini təfərrüatı ilə öyrənə bilmiş, həmçinin onun fabrikdə istehsal üsulunu xeyli təkmilləşdirmişdir. Bunun sayəsində piroksilin dünyada yenidən hərbi məqsədlər üçün istifadə edilmişdir. 1883-cü ildə Abel Vyanada elektrik sərgisində hökumət komissarı idi və oradan qayıtdıqdan sonra zadəgan rütbəsinə yüksəlmişdir. 1877-ci ildə alim London Kral Cəmiyyətinin Kral Medalına layiq görülmüşdür. Frederik Avqust Abel 6 sentyabr 1902-ci ildə Londonda vəfat etmişdir.
Fridrix Avqust Kekule
Fridrix Avqust Kekule fon Ştradonis (alm. Friedrich August Kekulé von Stradonitz‎, 7 sentyabr 1829[…], Darmştat[…] – 13 iyul 1896[…], Bonn, Prussiya) — məşhur alman üzvi kimyaçısı, valentlik nəzəriyyəsinin banisi və benzolun şərti formulunu yaratmış alimdir.
Fridrix Avqust fon Kaulbax
Fridrix Avqust fon Kaulbax (alm. Friedrich August von Kaulbach‎; doğum 2 iyun 1850, Hannover, Almaniya - ölüm 26 iyul 1920, Münix, Almaniya) — alman portretçisi və rəssamı, Kaulbax rəssam ailəsinin məşhur isimlərindən biri. O, 2 iyun 1850-ci ildə Hannoverdə anadan olub. Fridrix Avqust fon Kaulbax Hannoverdə saray rəssamı olan Teodor Fridrix Uilhelm Kristian Kaulbaxın (1822-1903) oğlu olub. Həmçinin Uilhelm Kaulbaxın yaxın qohumu olub. O rəssamlığı atasından öyrənib daha sonra Nürnberqdə incəsənət və peşə məktəbində Auqust fon Krelinqin yanında təlim keçib. O, rəssam Hans Holbeyni qabaqlamaq üçün səylər göstərib. Rəsm əsərlərinin əksəriyyəti tarixi və portret janrlarına aiddir. Salmen, Brigitte (Hrsg.): «Ich kann wirklich ganz gut malen». Friedrich August von Kaulbach — Max Beckmann.
Georq Avqust Qoldfus
Corc Avqust Qoldfus (alm. Georg August Goldfuß‎; 18 aprel 1782, Turnau - 2 oktyabr 1848, Bonn) — alman bioloqu, paleontoloqu, mineraloqu və botaniki. Qoldfus 1782-ci ilin 18 aprelində Bayroyt şəhəri yaxınlığındakı Turnauda anadan olmuşdur. Təhsil aldığı Erlanqen-Nüremberq Universitetindən 1804-cü ildə məzun olaraq 1818-ci ildə zoologiya professoru olmuşdur. Daha sonra Bonn Universitetinə zoologiya və mineralogiya professoru olaraq göndərilmişdir. Paleontoloq Kont Corc zu Münsterin köməyi ilə Almaniyadakı onurğasız heyvanları rəsm etmək üçün "Petrefacta Germaniae" (1826–1844) adlı kitabını nəşr etdirmiş, amma dəniz mərcanlarını, dərisitikanlıları, molyuskaları, dəniz zanbaqlarını rəsm etdikdən sonra yarıda buraxmışdır. Qoldfusun botanik kolleksiyası indi Bonn Universitetində mühafizə olunur. 1848-ci ilin 2 oktyabrında Bonnda vəfat etmişdir.
Henrix Avqust Qrisebax
Henrix Avqust Qrisebax (alm. Heinrich August Rudolf Grisebach‎; 17 aprel 1814[…], Hannover – 9 may 1879, Göttingen) — Almaniya botaniki. Grisebachianthus R.M.King & H.Rob. alm. Grisebach A. Über den Einfluß des Klimas auf die Begrenzung der natürlichen Floren // Linnaea. 1838. Bd 12. S. 159–200‎ lat. Grisebach A. Genera et Species Gentianearum observationibus quibusdam phytogeographicis. Stuttgart–Tübingen: J. G. Cotta, 1839 lat.
Henrix Avqust Qrisebax.
Henrix Avqust Qrisebax (alm. Heinrich August Rudolf Grisebach‎; 17 aprel 1814[…], Hannover – 9 may 1879, Göttingen) — Almaniya botaniki. Grisebachianthus R.M.King & H.Rob. alm. Grisebach A. Über den Einfluß des Klimas auf die Begrenzung der natürlichen Floren // Linnaea. 1838. Bd 12. S. 159–200‎ lat. Grisebach A. Genera et Species Gentianearum observationibus quibusdam phytogeographicis. Stuttgart–Tübingen: J. G. Cotta, 1839 lat.
II Filip Avqust
II Filip Avqust (fr. Philippe Auguste, 21 avqust 1165, Paris – 14 iyul 1223) — Bozonidlər sülaləsindən Fransa imperatoru. İlk dəfə olaraq özünü "Frankların hökmdarı" yox, məhz "Fransa kralı" olaraq adlandırmışdır. II Filip Avqust Üçüncü Səlib yürüşünün iştirakçısı olmuşdu. 1190-cı ildə isə Fransa kralı II Filipp Avqust və İngiltərə kralı I (Şir ürəkli) Riçard yola çıxdı. İki kral birlikdə Akkanı 1191-ci ildə ələ keçirdi. Lakin burada baş verən mübahisəyə görə, II Filipp Fələstini tərk edərək Fransaya qayıtdı. Akkada, bəzi məlumatlara görə sayları 900-3000 arasında dəyişən müsəlman əsirini öldürən Riçard nə qədər çalışsa da, Qüdsü ələ keçirə bilmədi və 9 oktyabr 1192-ci ildə Fələstini tərk etdi. Beləliklə Üçüncü səlib yürüşü də nəticəsiz bitmişdi. Filipp II Avqustun hakimiyyəti illərində Paris şəhərinin müdahiəsi möhkəmləndirilmiş: 1190-cı ildə sağ sahil, 1210-cu ildə sol sahil boyu qala divarları, şəhərin qərb hissəsidə isə Luvr qəsri tikilmişdir.
Karl Avqust Möbius
Karl Avqust Möbius (alm. Karl August Möbius‎; 7 fevral 1825[…] – 26 aprel 1908[…], Berlin) – Almaniya hidrobioloqu. İlk dəfə elmə biosenoz terminini elmə daxil etmişdir.
Marselo Avqusto Matias da Silva
Marselo Avqusto Matias da Silva (26 Avqust 1991 – 28 Noyabr 2016) — Sadəcə Marselo kimi də tanınan, Şapekoense klubunda çıxış etmiş Braziliya futbolçusudur. O, klubda müdafiənin mərkəzi cinahında oynayırdı. Marselo həmçinin Flamenqo və Volta Redondo klublarında da çıxış etmişdir. Marselo LaMia Hava Yolları reys 2933-ün 28 noyabr 2016-cı ildə qəzaya uğraması nəticəsində həlak olanlardan biri olmuşdur. 28 noyabr 2016-cı ildə Marselo Avqusto Matias da Silva Şapekoense klubunun xidməti heyəti ilə birlikdə LaMia Hava Yolları reys 2933 ilə uçarkən təyyarənin Kolumbiyanın La Yunion şəhərinin Serro-Qordo kəndində qəzaya uğraması nəticəsində həlak olmuşdur. (1 noyabr 2016-cı il məlumatlarına əsasən) Mənbə məlumatlarını əldə edə bilərsiniz: Flamenqonun rəsmi səhifəsi və Flaestatistikadan.
Müqəddəs Avqustin
Avqustín Avrélius (lat. Aurelius Augustinus Hipponensis; 13 noyabr 354 – 28 avqust 430) — qərb Xristianlığının ən böyük ilahiyyatçılarından və filosoflarından biri, Xristian kilsəsinin müqəddəs atası, 395-ci ildən Hippon şəhərinin yepiskopu. Onun təlimi bir neçə yüzillik ərzində Qərb xristian kilsəsinin ideologiyasının əsasını təşkil etmişdir. Tarixdə 100 ən çox öyrənilmiş şəxsiyyətlər siyahısına daxil edilib. Avqustin Şimali Afrikanın Taqasta şəhərində anadan olmuşdu. Onun atası bütpərəst, anası isə xristian olmuşdu. O öz təhsilini Taqastada almışdı, sonra Kartacanın (Karfagenin) ritorika məktəbində davam etdirmişdi. On doqquz yaşında Avqustin mani dinini qəbul etmişdi. Maniliyin dualist təliminin əlamətləri, Avqustinin əqidəsində və əsərlərində, Xristianlığı qəbul edəndən sonra da özünü göstərirdi. 383-cü ildə Avqustin Romaya gəlib, orada ritorika məktəbini təsis etmişdi.
Nikolaus Avqust Bernadot
Nikolaus Avqust 1831-ci il 24 avqustda 3 qardaşın ən kiçiyi olaraq Stokholmda dünyaya göz açdı. 1849–1853-cü illər arsında Uppsala Universitetində təhsil aldı. 1851-ci ildə İsveç Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü oldu. 16 aprel 1864 tarixində alman əsilzadəsi Tereza Sakse-Altenburqla Altenburqda evlənən Avqust ömrü boyu övlad sahibi olmadı. Zehni olaraq problemləri olduğu və qatarlara olan marağına görə ona "qatardan da axmaq" deyirdilər. Avqust ayında 41 yaşında pnevmoniyadan öldü.
Oktavian Avqustun prinsipatı
Prinsipat -(prinseps -"birinci") - yeni ərazi monarxiyası ilə ənənəvi respublika sistemi arasında kompromis. E.ə 30-cu illərdən sonra Oktavianın vəziyyəti çətin olaraq qalırdı. Onun qarşısında bir neçə məsələ dururdu: Roma cəmiyyətinin sabitləşdirilməsi, ənənələrə və əski polis-respublika quruluşuna söykənərək onun yeni şəraitə uyğunlaşdırılması. Yeni sistem - prinsipat adını aldı (prinseps -"birinci") Prinsipat təzə ərazi monarxiya ilə ənənəvi respublika sistemi arasında kompromis oldu. Oktavianın birinci vəzifəsi öz hakimiyyətini möhkəmlətmək idi. E.ə 30 -29 illərdə o Şərqdə idi, sonra Romaya qayıtdı. Onun bütün hərəkətləri vətəndaş sülhünü simvolizə edirdi. O Misir üzərində qələbəsini triumf ilə qeyd etdi, Yanus məbədini bağladı və möhtəşəm tamaşalar və çörək paylanmaları keçirdi. Oktavianın şərəfinə qurbangahlar quruldu və dualar edildi. E.ə 13 yanvar 27 ildə Oktavian, imperator hakimiyyətinin hüquqi bazası olan, islahat keçirir.
Stanislav Avqust Panyatovski
Stanislav II Avqust Ponyatovski (pol. Stanisław August Poniatowski; 17 yanvar 1732[…], Volçin[d], Böyük Litva knyazlığı – 12 fevral 1798[…], Sankt-Peterburq) — 1764-1795-ci illərdə hakimiyyətdə olmuş sonuncu Reç Pospolita kralı və Böyük Litva knyazı. Tam titulu belədir: “Allahın lütfü və xalqın iradəsi ilə Polşa kralı, Litva, Rus, Pruss, Mazov, Jemayt, Kiyev, Volın, Podolsk, Podlyaş, İnflyant, Smolensk, Severski, Çerniqov və s. böyük knyazı". Kral III Avqustun ölümündən sonra o, Çartoryski partiyası tərəfindən Reç Pospolita taxtına namizəd kimi irəli sürülüb. 1764-cü ildə zadəganların kiçik iştirakı və II Yekaterinanın həlledici dəstəyi ilə o, kral seçildi. Hakimiyyətinin ilk illərində Stanislav Avqust Ponyatovski xəzinədə, pul zərbində, orduda, yeni silah növlərini tətbiq etməklə və süvariləri piyadalarla əvəz etməklə, dövlət mükafatı və qanunvericilik sistemlərində dəyişikliklərə başladı. O, Seymin istənilən üzvünə istənilən qərara qadağa qoymağa imkan verən liberum vetonunu ləğv etməyə çalışırdı. Stanislav Ponyatovski,Stanislav Leşşinskinin kədərli təcrübəsini bilərək, "əcdadı Boleslavın günahına görə" əfsanəvi sehri zərərsizləşdirməyə çalışdı. 1764-cü ildə Krakovda deyil, Varşavada pozulmuş tacqoyma ənənəsinin əvəzini çıxmaq üçün yeni seçilmiş kral 1765-ci ildə Müqəddəs Stanislav ordenini təsis etməklə Polşanın himayədarı olan Müqəddəs Stanislavdan bağışlanma diləməyə qərar verdi.
Tənha (Avqust Strindberq)
Tənha — Avqust Strindberqin romanı. “Tənha” romanı Strindberqin mənəvi axtarışlarının nəticəsidir. Yazıçının özü bu əsəri avtobioqrafik romanları sırasına aid edir. Əsərdə müəllifin həyatının bir dövrü, özü də onun həyatında tez-tez rast gəlinməyən harmonik bir dövrü əks olunub. Yazıçı elə bir reallıq və adamların dövrəsindədir ki, ruhi-mənəvi böhrandan xilas olur, onu zəncirləyən problemlərdən uzaqda dayana bilir. Tənhalıq burada adamlardan zahiri təcrid kimi anlaşılmır, əksinə, varlığın mənası ilə bağlı axtarışların tarıma çəkdiyi şüurun dərin qatlarına başvurmanı ehtiva edir. “Tənha” romanı Hamsunun “Aclıq” və “Misteriyalar”, Hessenin “Yalquzaq” kimi romanları ilə bir sırada dayanır, Avropa nəsrinin bu mənada şedevrlərindən hesab edilir. Roman ATV Kitab layihəsi çərçivəsində Rəbiqə Nazimqızı tərəfindən rus dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş və 2015-ci ildə Parlaq İmzalar nəşriyyatı tərəfindən Bakıda nəşr olunmuşdur. Əsər Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzinin iştirakı ilə nəşrə hazırlanmışdır.
Vyetnamda 1945-ci il Avqust inqilabı
Vyetnamda 1945-ci il Avqust inqilabı (vyet. Cách mạng Tháng Tám) — İkinci Dünya müharibəsinin sonunda Vyetnamda qısa müddət ərzində mövcud olmuş, yaponpərəst kukla rejimi olan Vyetnam imperiyasını devirən milli azadlıq inqilabı. Avqust inqilabı Vyetnam xalqının XIX əsrin ikinci yarısında ölkəni zəbt etmiş Fransa müstəmləkəçilərinə və 1940-cı ildə Vyetnamı özünə tabe etmiş yapon işğalçılarına qarşı apardığı mübarizənin nəticəsi idi. XIX əsrin ikinci yarısında Vyetnam Fransanın müstəmləkəsi olmuş, 1887-ci ildə yaradılmış Fransa Hind-Çin İttifaqının bir hissəsinə çevrilmişdir. Fransanın süqutundan qısa müddət sonra Hind-Çin müstəmləkə administrasiyası Yaponiyaya güzəştə getməyə məcbur olmuşdur. Fransa Hind-Çini Yaponiyanın iqtisadi və hərbi nəzarəti altına alınmışdı. Vyetnam ərazisinə imperiyanın hərbi birləşmələri daxil edilmiş və ölkədə faktiki olaraq Yaponiya ilə Vişi rejiminin birgə protektoratı qurulmuşdur. Buna baxmayaraq, rəsmi olaraq ölkədəki bütün hakimiyyət general-qubernator Dekunun başçılıq etdiyi Vişi administrasiyasının əlində qalmışdır. 1941-ci ilin mayında Ho Şi Minin başçılıq etdiyi Hind-Çin Kommunist Partiyasının VIII Plenumu keçirilmişdir. Burada "Vyetnam Müstəqillik Liqası" olan Vyetminin yaradılması haqqında rəsmi qərar qəbul edilmişdir.
Vüsal Məmmədov (əsgər, avqust 1998)
Vüsal Məmmədov (3 avqust 1998, Gəncə – 9 noyabr 2020, Xocavənd rayonu) — Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgəri, İkinci Qarabağ müharibəsi şəhidi. Vüsal Məmmədov 3 avqust 1998-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olmuşdur. 2004–2015-ci illərdə Gəncə şəhər Məhəmməd Füzuli adına 22 nömrəli tam orta məktəbdə orta təhsil almışdır. Hərbi xidməti başa vurduqdan sonra fotoqraf olaraq çalışmışdır.[mənbə göstərin] Vüsal Məmmədov 2016-cı ildə Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin Gəncə Şəhər Nizami Rayon Şöbəsindən həqiqi hərbi xidmətə çağrılmış, Müdafiə Nazirliyinin "N" saylı hərbi hissəsində xidmətdə olmuşdur. 27 sentyabr 2020-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə Azərbaycan Ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu əks-hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verilmişdir. Vətən Müharibəsinin başlaması ilə əlaqədar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ölkədə qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında 28 sentyabr 2020-ci il tarxli Sərəncamına uyğun olaraq Vüsal Məmmədov yenidən hərbi xidmətə çağrılmışdır. Azərbaycan Ordusunun əsgəri olan Vüsal Məmmədov 2020-ci il sentyabrın 27-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Ermənistan işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması üçün başlanan İkinci Qarabağ müharibəsində könüllü olaraq xüsusi təyinatlı qrupun tərkibində iştirak etmişdir. Füzulinin və Xocavəndin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə vuruşmuşdur. Vüsal Məmmədov 9 noyabr 2020-ci ildə Xocavənd rayonu istiqamətində döyüş tapşırığının yerinə yetirilməsi zamanı həlak olmuşdur. Uzun müddət nəşi tapıla bilməmişdir.
Antun Avqustinçiç
Antun Avqustinçiç (xorv. Antun Augustinčić; 4 may 1900[…], Klanets[d], Avstriya-Macarıstan – 10 may 1979[…], Zaqreb) — Xorvatiya heykəltaraşı, beş dövlətin (Polşa, Yuqoslaviya, Albaniya, Argentina, Xorvatiya) başçılarına abidələrin müəllifi. İvan Meştroviç və Franyo Krşiniç kimi ustalarla yanaşı, Antun Avqustinçiç XX əsrin ən böyük xorvat heykəltaraşlarından biri hesab olunur. Onun ən məşhur əsərləri "Sülh" (BMT-nin Nyu-Yorkdakı binasının pedimentində quraşdırılmış) və "Şaxtaçı" (ÜTT-nin Cenevrədəki baş qərargahının binasının pedimentində quraşdırılmış) heykəlləridir. 1918-ci ildə Zaqrebdə heykəltaraşlıq ixtisası üzrə təhsil almağa başlamışdır, 1924-cü ildə oranı itirmişdir. Fransa hökumətinin əməkdaş kimi 1924–1926-cı illərdə Parisdə yaşamışdır. O, burada təhsil almışvə Fransa Sənətkarları Sərgisi və Azad Sənətkarlar Sərgisində sərgilənmişdir. Zaqrebdə 1929-cu və 1932-ci illərdə sərgilədiyi "Yer" bədii qrupunun yaradıcılarından biri olmuş, ideoloji fərqlərə görə 1933-cü ildə bu kollektivi tərk etmişdir. Moskva və Belqraddan sonra 1946-cı ildən Zaqrebdə yaşamış, elə həmin il Rəssamlıq Akademiyasının professoru olmuşdur. 1949-cu ildən bir çox xorvat heykəltaraşlarının yetişdirildiyi heykəltaraşlıq emalatxanasına rəhbərlik etmiş, həmin il indiki Xorvatiya Elmlər və İncəsənət Akademiyasının üzvü olmuşdur.

Значение слова в других словарях