Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

SAATSAZLIQ

is. Saatsazın sənəti, peşəsi. [Zeynal:] Mən də ki saatsazlığımla səndən çox qazanmıram. Ə.Haqverdiyev.
← SAATSAZ

is. [ər. saət və fars. ...saz] Saat təmir edən usta.

SABAH →

is. [ər.] 1. Günün başlanğıcı, günün ilk saatları; səhər, sübh.

Həmin söz digər lüğətlərdə: