Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • BACARMA

  “Bacarmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BACARMAQ

  f. Əlindən gəlmək, görə bilmək, bir işi görməyə qabiliyyəti, iqtidarı olmaq, öhdəsindən gələ bilmək, müvəffəq olmaq

  Tam oxu »
 • BACARMAMAZLIQ

  is. Bacarmama, əlindən iş gəlməmə; qabiliyyətsizlik

  Tam oxu »
 • BACARMAZ

  sif. və is. Bacarmayan, əlindən iş gəlməyən, bir işə iqtidarı olmayan adam. Bacarmaza iş tapşırma

  Tam oxu »
 • BACARMAZLIQ

  is. Bacarmama, əlindən iş gəlməmə; qabiliyyətsizlik

  Tam oxu »
 • BACASIZ

  sif. Bacası olmayan. Firidunu bir həyətdə bacasız bir tövləyə salaraq, qapını bərk-bərk bağlamışdılar

  Tam oxu »
 • BACI

  is. 1. Bir ata-anadan, yaxud bir atadan və ya bir anadan olan qızların birbirinə və ya qardaşlarına olan qohumluq münasibəti

  Tam oxu »
 • BACI-QARDAŞ

  is. 1. Bacı ilə qardaş. 2. Bir-birinə çox yaxın və dost olanlar, bacı və qardaş kimi mehriban olanlar

  Tam oxu »
 • BACICIĞAZ

  “Bacı”dan oxş. Bacıcığazım xəstədir

  Tam oxu »
 • BACICIQ

  “Bacı”dan oxş. Bacıcığazım xəstədir

  Tam oxu »
 • BACIQIZI

  is. 1. Bacının qız övladı. 2. Yaşlı kişinin qıza və yaxud cavan qadına nəvazişlə müraciəti. Bacıqızı, yol buradandır?

  Tam oxu »
 • BACILAŞMA

  “Bacılaşmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BACILAŞMAQ

  qarş. Bir-birinə bacı kimi yaxın olmaq, dostlaşmaq

  Tam oxu »
 • BACILIQ

  is. 1. Ögey bacı. Qız onun bacılığıdır, bunu qızın özü söyləyir. Lakin bütün Təbriz qızı onun doğma bacısı hesab edir

  Tam oxu »
 • BACIOĞLU

  is. 1. Bacının oğlan övladı. [Dayısı Nadirə:] Bacıoğlu, görünür qulaqburması yadından çıxıb, ha? – deyə altı il əvvəl döyüldüyünü xatırlatdı

  Tam oxu »
 • BAD

  is. [fars.] Yel, külək. Mən aşiq, bad apardı; Bad vurdu, bad apardı; Cəfasını mən çəkdim; Səfasın yad apardı

  Tam oxu »
 • BAD₁

  is. məh. 1. Təndir və s. qurmaq üçün içinə keçi qılı qatılıb hazırlanan qatı palçıq. 2. Qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılan ocaq yeri

  Tam oxu »
 • BADAQ

  is. 1. bax badalaq. 2. Sınmış ağacı bərkitmək üçün ona keçirilən enli dəmir halqa. 3. Ev quşlarının ayaqlarına bağlanan bağ, ip, halqa

  Tam oxu »
 • BADAQÇEŞNİ

  məh. bax badaqvari

  Tam oxu »
 • BADAQLAMA

  “Badaqlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BADAQLAMAQ

  f. 1. Qıçları və ayaqları ilə bərk sıxmaq, tutmaq (atı, ağacı və s.). 2. Badaqla bərkitmək (bax badaq 2 və 4-cü mənalarda)

  Tam oxu »
 • BADAQLANMA

  “Badaqlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • BADAQLANMAQ

  məch. Badaq vurulmaq, badaqla bərkidilmək

  Tam oxu »
 • BADAQLI

  sif. Badağı olan (bax badaq 2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • BADAQVARİ

  sif. məh. Mıxa oxşayan, mıx kimi, mismara oxşayan

  Tam oxu »
 • BADALAQ

  is. 1. Sərbəst güləşmə zamanı müqabil tərəfi yıxmaq üçün ayağını onun ayağına dolaşdırıb burma. □ Badalaq vurmaq – birini yıxmaq üçün ayağını onun aya

  Tam oxu »
 • BADALAQLAMA

  “Badalaqlamaq”dan f. is

  Tam oxu »
 • BADALAQLAMAQ

  f. 1. Badalaq vurmaq, badalaqla yıxmaq. 2. məc. Hiylə qurmaq, kələk qurmaq, fırıldaq işlətmək, dolab gəlmək, aldatmaq

  Tam oxu »
 • BADALAQLANMAQ

  məch. Badalaq vurulmaq

  Tam oxu »
 • BADALAQLAŞMAQ

  qarş. 1. Bir-birinə badalaq vurmaq, bir-birini badalaqla yıxmağa çalışmaq. 2. məc. Çəkişmək, bir-biri ilə yola getməmək

  Tam oxu »
 • BADAM

  is. [fars.] İsti ölkələrdə yetişən sərt qabıqlı, ləpə şəklində ləzzətli bir meyvə və bu meyvənin ağacı

  Tam oxu »
 • BADAMAĞIZ

  sif. Ağzı çox kiçik və gözəl

  Tam oxu »
 • BADAMBACI

  is. dan. Gəlinlərə, qayınanalara və ya yaşlı qadınlara hörmət üçün verilən ad

  Tam oxu »
 • BADAMBURA

  bax badamçörəyi

  Tam oxu »
 • BADAMBUTA

  sif. və is. [fars.] Badam naxışlı, badamı gülləri olan (parça). Badambuta çit. Badambuta süfrə. – [Məmmədin] əynində kayanı dörd ətək donu, tirmə döşl

  Tam oxu »
 • BADAMCAN

  is. bot. Dağlarda bitən cır ərik

  Tam oxu »
 • BADAMCIQ

  is. anat. Boğazda və əsnəkdə olan və görünüşcə badama oxşayan vəzi

  Tam oxu »
 • BADAMÇA

  is. Badam ağacına bənzər xırda və çiçəkli bir ağac; dəli badam

  Tam oxu »
 • BADAMÇÖRƏYİ

  is. İçinə şəkərlə qarışıq döyülmüş badam qoyulmuş xırda şirin çörək

  Tam oxu »
 • BADAMGÖZ

  sif. Gözlərinin quruluşu badama oxşayan. [Ərknaz] İran miniatürlərində rəsm edilən badamgözlü, qaraqaşlı, incəbel qızlara bənzəyirdi

  Tam oxu »
 • BADAMGÖZLÜ

  sif. Gözlərinin quruluşu badama oxşayan. [Ərknaz] İran miniatürlərində rəsm edilən badamgözlü, qaraqaşlı, incəbel qızlara bənzəyirdi

  Tam oxu »
 • BADAMI

  sif. Badamşəkilli, badama bənzər. Yanaqları lalə, gözləri badamı; Bağrımı qan etdi ləli-gülfamı. Nəbati

  Tam oxu »
 • BADAMIBUTA

  bax badambuta. [Kişinin] ayağında gen lifəli qara mahud şalvar və qırmızı badamıbuta corab vardır. H

  Tam oxu »
 • BADAMLI₂

  is. Müalicə üçün içməli su [Naxçıvanda Badamlı deyilən yerin adından]

  Tam oxu »
 • BADAMLI

  sif. Badamdan və ya badamla hazırlanan, içərisində badam olan. Badamlı konfet. Badamlı qoğal. – Eşidirəm ki, dadlıdadlı xuruşlar, badamlı paxlavalar ç

  Tam oxu »
 • BADAMLIQ

  is. Badam bağı, badam ağacları əkilmiş yer

  Tam oxu »
 • BADAMŞƏKİLLİ

  bax badamı. [Zibeydə] brilyant düzülmüş badamşəkilli cıqqasını … taxdı. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • BADAMVARİ

  bax badamı

  Tam oxu »
 • BADAR

  məh. 1. is. Kiçicik əkin yeri. 2. sif. Dağınıq, pozuq

  Tam oxu »
 • BADAŞ

  bax bardaş

  Tam oxu »