BAD₁

is. məh.
1. Təndir və s. qurmaq üçün içinə keçi qılı qatılıb hazırlanan qatı palçıq.
2. Qazma evlərin ortasında palçıqdan qayrılan ocaq yeri.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • BAD bad bax yel 1
BAD
BADAQ

Digər lüğətlərdə