BABƏT

BABƏT1

f. xüsus, barə.

BABƏT2

f. növ, cür, tərz.

BABƏT3

f. ortabab, birtəhər; nə yaxşı, nə pis.

BAB
BABİ

Digər lüğətlərdə