BACI-QARDAŞ

is.
1. Bacı ilə qardaş.
2. Bir-birinə çox yaxın və dost olanlar, bacı və qardaş kimi mehriban olanlar.
3. Bir-birinə çox bənzər olan iki şey; cüt, tay olan iki şey.
BACI
BACICIĞAZ

Digər lüğətlərdə