BAC-XƏRAC

is. [ fars. ] bax bac 1 və 2-ci mənalarda.
Xəlil paşa Koroğluya yeddi ilin bac-xəracını verdi. Koroğlu”.
Kişi bütün dünyadan bac-xərac alır. C.Cabbarlı.

BAC
BACA

Digər lüğətlərdə