BACANAQ

is. Bacıların ərlərinin birbirinə qohumluq münasibəti.
Nə olar ki, bacanaq bacanağın evinə getməsə, daha hara getmək olar? S.Rəhimov.
[Babaxanın] dili güclə söz tutdu: – Yoldaş, o mənim bacanağımdır. Mir Cəlal.

Etimologiya

  • BACANAQ M.Fasmerin yazdığına görə, baca türk dillərində “böyük bacının əri” deməkdir, -naq isə kiçiltmə şəkilçisidir: böyük bacının əri kiçik baldızının ərini
BACALIQ
BACARAN

Digər lüğətlərdə