BADAXLAMAX

(Qazax)
badalaq vurmaq. – Uzun adamı tez badaxlıyıf yıxmağ olar
BADAX
BADAL