BADANA

(Qazax)
işsiz, boş. – Badana adam dağaetməz
◊ Badana e:rə (Qazax) – əbəs yerə, boş yerə. – Badana e:rə burda nə:zersəη?
BADAMCAN
BADAR

Digər lüğətlərdə