BADAR

(Kəlbəcər, Qarakilsə)
kiçik əkin sahəsi. – Bu badar görəsən kimindi? (Kəlbəcər)
BADANA
BADARBUCAX

Digər lüğətlərdə