BAXYALAMAQ

f.
1. Bir şeyi xırda və ya görünməz tikişlə tikmək. Paltarın ətəyini baxyalamaq.
– Qadın tikdiyi köynəyin döşünü baxyalayırdı. Ə.Əbülhəsən.

2. Yaranın ağzını xüsusi iynə və sapla tikib bitişdirmək.
3. dan. Gizlətmək.
4. məc. dan. Uydurmaq, özündən toxumaq.
BAXYALAMA
BAXYALANMA

Digər lüğətlərdə