BELƏDƏN-BELƏ

Bir tərəfdən o biri tərəfə, bu yandan o yana.
Yük, minik çəkirsən belədən-belə; İşləmək olmaz, a canım, bir belə! A.Səhhət.
Göydə əlvan buludlar keçir belədən-belə. R.Rza.

BELƏCƏ
BELƏLİKDƏ

Digər lüğətlərdə