BLǗMİNQ

[ ing. ] tex. Çox güclü metalyayma maşını.
BLÚZA
BÓBRİK

Digər lüğətlərdə