BRƏHMƏNLİK

is. Eramızdan qabaq X-IX əsrlərdə Hindistanda meydana gələrək, hindlilərin ən qədim dini olan vedizmi əvəz etmiş din.
BRƏHMƏNİZM
BRİFİNQ

Digər lüğətlərdə