BROKER

is. [ ing. ] Alıcı və satıcı arasında əlaqə yaradan şəxs.
BRİLYÁNT
BROM

Digər lüğətlərdə