BRİLYÁNT

[ fr. ]
1. Cilalanmış (taraş edilmiş) almaz, çox baha qiymətli parlaq daş.
Brilyant düzülmüş badamşəkilli cıqqasını yaşıl lentin üstündən taxdı. M.S.Ordubadi.

2. Brilyantdan qayrılmış, üzərində brilyant qaşlar olan. Brilyant üzük. Brilyant bilərzik.
[Oğlan:] Yəni burada, siz buyuran ən əla yekəqaş brilyant üzük … vardır! S.Rəhimov.

BRİQADİRLİK
BROKER

Digər lüğətlərdə