BROMLU

sif. kim. Tərkibində brom olan. Bromlu duzlar. Bromlu su.
BROM
BRONX

Digər lüğətlərdə