CAMALXAN

Camal xan; gözəl üzü, görkəmi olan xan.
CAMALƏDDİN
CAMALİYƏ