coğrafi obyektlərin adları

Coğrafi obyektlərin tanınması və bir-birindən fərqləndirilməsi məqsədi ilə onlara verilən adlar

coğrafi obyektlər
coğrafi obyektlərin adlarının müəyyənləşdirilməsi