DÜ-DÜ-DÜ

təql. Toyuq, xoruz və cücələri çağırmaq üçün çıxarılan səs.
Ovcumu dən ilə doldurub “dü-dü-dü!” səslədiyim zaman hər yerdə olsalar [toyuq və cücələr] qanad çalıb yanıma gələrdi. A.Şaiq.

DÜA

Digər lüğətlərdə