DÜHALI

sif. Dühası olan, dühaya malik olan.
DÜHA
DÜXİŞ

Digər lüğətlərdə