DÜKAN-BAZAR

is. Dükanlar olan yer, bazar, çarşı. Dükan-bazar bağlanıbdır.
– Bir su içim saatda bütün dükan-bazar qaldı başına. Koroğlu”.

DÜKAN
DÜKANÇA

Digər lüğətlərdə