DÜNYAYA BAXIŞ

bax dünyagörüşü. Fəlsəfi dünyabaxışı.
DÜNYAPƏRƏSTLİK
DÜNYƏVİ