DƏF

DƏF

ə. qaval (çalğı aləti).

DƏF’

ə. 1) rədd etmə, uzaqlaşdırma; 2) aradan qaldırma, yox etmə, məhv etmə; 3) vermə, xərcləmə, haqqını ödəmə; 4) geri qaytarma.

DƏDÜ DAM
DƏFATİR

Digər lüğətlərdə