DAD-FƏĞAN

bax dad-fəryad.
DAD-DUZ
DAD-FƏRYAD

Digər lüğətlərdə