DAVRANMAQ

f. Özünü aparmaq, münasibət bildirmək.
Təbriz inqilabçıları çox ehtiyatlı davranmalıdırlar. M.S.Ordubadi.
Mən nə qədər ki … [Xədicəyə] qarşı laqeyd və etinasız davranırdım, əksinə olaraq, o mənə bir o qədər artıq təmayül göstərir, bəzən üzüaçıq gəlib yanımdan ötərək gedirdi. S.Hüseyn.
Sarxan çox diqqətli və olduqca sayıq davranırdı. M.Hüseyn.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DAVRANMAQ DAVRANMAQ Səfərin gəlməsi söhbətin mövzusunu tamamilə dəyişdi. Kazım da onun yanında ehtiyatla davranırdı (Çəmənzəminli); DOLANMAQ Güləndam Əhmədin hə

Etimologiya

  • DAVRANMAQ Ehtimal olunur ki, daban, dəbərmək, tərpənmək, təpik sözləri ilə eyni kökə malikdir. Tərpən, dabran kimi formaları da mövcud olub
DAVRANMA
DAVUL

Digər lüğətlərdə