DEBASE

v keyfiyyəti / dəyəri azaltmaq; xarab etmək; to ~ one’s character öz adını / şöhrətinı korlamaq; to ~ the coinage məzənnəni aşağı salmaq (valyuta haq.)

DEBAR
DEBATABLE