DEDUKTİ́V

sif. [ lat. ] mənt. Deduksiyaya əsaslanan. Deduktiv üsul. Deduktiv metod.
DEDUKSİYA
DEFİ́S

Digər lüğətlərdə