DEFİ́S

is. [ lat. ] İki söz arasında və söz hecalarını sətirdən sətrə keçirdikdə qoyulan kiçik xətt (-); məs.: artıq-əskik, bağ-bağat, biləbilə.
DEDUKTİ́V
DEFİSİ́T

Digər lüğətlərdə