DEKOLTÉ

is. [ fr. ] Qadın paltarında boğazı, çiyinləri, döşün və kürəyin yuxarı hissəsini açıq göstərən kəsik və bu şəkildə olan qadın paltarı. Bu dekoltedir.
Amerikalılar indi belə paltarı sevir(lər). M.S.Ordubadi.
Nəhayət, Yekaterina İvanovna dekolte bal paltarında içəri girdi. Çexovdan.

DEKLARÁSİYA
DEKÓR

Digər lüğətlərdə