DİBLİK

is. Altı olan şeylərin dib hissəsi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • DİBLİK altlıq
DİBLİ
DİBÖLÇƏN

Digər lüğətlərdə