DOĞMACA

“Doğma” (2-ci mənada) söz.
oxş. Müqəssir kənddə hamının yaxşı tanıdığı Tahirin doğmaca əmisi … Hümmətəli idi. M.Hüseyn.

DOĞMA
DOĞMAQ

Digər lüğətlərdə