DODAĞIYOĞUN

bax qalındodaq.
DODAĞISÖZLÜ
DODAQ

Digər lüğətlərdə