DRENAJLAMA

tex. tib.Drenajlamaq”dan f.is.
DRENÁJ
DRENAJLAMAQ

Digər lüğətlərdə