DULUSÇU

bax dulus.
Azərbaycan etnoqrafiyasının öyrənilməsi üçün xüsusi əhəmiyyəti olan bu qab qədim dulusçuların yüksək məharətini göstərir. (Qəzetlərdən).

DULUS
DULUSÇULUQ

Digər lüğətlərdə