DULUSÇULUQ

bax dulusluq.
DULUSÇU
DULUSXANA

Digər lüğətlərdə