DUMANLANDIRILMAQ

məch.
1. Tüstüləndirilmək.
2. məc. Tutqunlaşdırılmaq, kəsifləşdirilmək.
DUMANLANDIRILMA
DUMANLANDIRMA

Digər lüğətlərdə