EDİLƏMƏK

f. məh. Edi demək, ağı demək, ağız açmaq.
EDİCİ
EDİLƏŞMƏ

Digər lüğətlərdə